News

กิจกรรม CSR และ สัมมนา The One Team One Goal

News
เมื่อวันที่ 8-10 ธํนวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท i21 ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR โครงการกำจัดต้นสาบเสือ ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ทุ่งหญ้าและเพิ่มพืชอาหารสัตว์ พร้อมกันนี้ได้จัดสัมมนา The One Team One Goal เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในการให้การบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น


i21 ส่งมอบอุปกรณ์สาย UTP, Fiber Optice Cable ให้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

News
บริษัท I21 โดย คุณศิรินทร์ พรหมโชติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์สาย UTP, Fiber Optic Cable ให้กับมหาวิทยาลัยนอร๋ทกรุงเทพ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ฝึกทักษะให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย