News

i21 ส่งมอบอุปกรณ์สาย UTP, Fiber Optice Cable ให้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

News
บริษัท I Twenty One Corporation Co., Ltd. โดย คุณศิรินทร์ พรหมโชติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์สาย UTP, Fiber Optic Cable ให้กับมหาวิทยาลัยนอร๋ทกรุงเทพ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ฝึกทักษะให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการของบริษัทฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคม และช่วยพัฒนาสถาบันการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวล้ำทันสมัยตลอดเวลา